“Au pont de la Lys”: een gebouw met een bewogen geschiedenis

Dit bouwwerk aan de Leiebrug werd in de 18de eeuw opgetrokken als herberg De Werelt en in 1866 stichtte Pierre Tack (1918-1910), een advocaat en politicus die tevens minister van Financiën van België is geweest, er het café Au pont de la Lys.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) werd de stad Kortrijk bezet door de Duitse troepen omwille van haar strategische ligging vlakbij het front en een drukke spoorweglijn. De stad voorzag onder meer in de inkwartiering, de verzorging en het onderhoud  van Duitse soldaten die naar het front trokken en terugkeerden. De burgers werden onderworpen aan een streng bezettingsregime, gekenmerkt door voedselschaarste, opeisingen en dwangmaatregelen.

In deze periode werd de herberg Au pont de la Lys uitgebaat door Octave Debaere en zijn echtgenote Emma Tyberghien als onderkomen voor Duitse wachters en officiers en als badhuis voor Duitse soldaten, zoals op de foto te zien is (“Badezeit, Wannenbäder für Offiziere & Mannschaften”). Voor het café was dit een zeer bewogen periode. Zo vond er op 26 oktober 1914 een schietpartij plaats in de herberg naar aanleiding van een ruzie tussen twee dronken Duitse officieren.

Vanaf juni 1917 kwam Kortrijk in Operationsgebiet te liggen met onder meer luchtaanvallen tot gevolg. Tijdens het eindoffensief in oktober 1918 stierven heel wat burgers en de bruggen in de stad, waaronder de Leiebrug, werden door de Duitse troepen opgeblazen. Het bouwwerk Au pont de la Lys raakte hierdoor zwaar beschadigd. Na afloop van de oorlog werd het pand hersteld en in 1921 was er de SM Burgerbelangen gevestigd, om vervolgens de Kortrijkse afdeling van Burgerstrijd (1935) en het volksfront Rex (1936-1939) te huisvesten.

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog, in mei 1940, werd de herberg weliswaar opnieuw het slachtoffer van zware vernielingen bij het opblazen van de Leiebrug door terugtrekkende Engelse troepen. Bij de wederopbouw van de stad na de oorlog werd het gebouw volledig gesloopt en werd er een pleintje met bomen en zitbanken aangelegd.

b017633.jpg

Anoniem, bouwwerk, Kortrijk, 1917-18 © KIK-IRPA, Brussel, B017633.

x105215.jpg

Katrien Van Acker, bouwwerk, Kortrijk, 2016 © KIK-IRPA, Brussel, X105215.

 

wwi-banner-logos

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s