Afbeelding van de week

a009051In een refter met een plafond om u tegen te zeggen, liggen verscheidene hopen groenten. De rantsoenen werden op het einde van de eerste wereldoorlog in deze ruimte bewaard, die deel uitmaakt van het Pand in Gent.

In een volgende afbeelding merkte Tim op dat tevens de straat (Onderbergen) gefotografeerd, waar het Pand terug te vinden is. Na even verder in te zoomen, werd de functie van de ruimte bevestigd: op een bordje lezen we Gemüse Zentrale.

a009317
Zicht op de zuidelijke gevel van de Sint-Michielskerk, Onderbergen Gent.
Schermafbeelding 2016-09-06 om 10.09.18
Zicht op de zuidelijke gevel van de Sint-Michielskerk, Onderbergen Gent.

Het Pand in Gent, dat sinds 1201 in het bezit was van Dominicanen, kent een opmerkelijke geschiedenis:

Aan het verblijf van de dominicanen in Het Pand kwam een einde met de Franse Revolutie. De Franse troepen schaften eenvoudig de orden af en weer werden de predikheren uit hun klooster gedreven. Klooster en kerk kwamen onder de veilinghamer. Via stromannen slaagden enkele oud-kloosterlingen er nog net in hun Pand in zijn geheel aan te kopen. Ze namen opnieuw hun intrek, dit keer als gewone burgers, niet als kloostergemeenschap. Maar het onderhoud van dit inmiddels eeuwenoude gebouw bleek te duur (de geschiedenis zal zich later nog herhalen). En de voormalige predikheren konden de kosten niet meer dragen.

Meer nog, hun kloostergemeenschap was aan het uitsterven. In 1822 bleven nog welgeteld vier paters en één broeder over. Paus Leo XVII gaf de toestemming de gebouwen te verkopen en Het Pand kreeg een nieuwe eigenaar, een zekere P.D. Velleman, die de kassa deed rinkelen. De refter werd een verkoopzaal voor meubelen, de sacristie en kapittelzaal opslagruimten voor wijn, op de binnenkoer verrezen loodsen, en overal, zelfs in de gangen, werden scheidingsmuren gemetseld om het aantal verhuurbare kamers in deze reusachtige huurkazerne te vergroten. Deze situatie zou meer dan 130 jaar aanhouden.

– Universiteit Gent, Het Pand Historiek.

De Gemüse Zentrale die de Duitsers rond 1917 installeerden, was met andere woorden de zoveelste herbestemming van de refter. Ook in de tweede wereldoorlog namen ze hun toevlucht in deze ruimte. Ditmaal vulden ze de kamer met kunstobjecten. Enkel de kachel in de linkerhoek lijkt zijn functie te behouden doorheen de jaren.

 

b084598
De refter anno 1945

 

Anoniem, Zicht op zuidelijke gevel van de Sint-Michielskerk, Gent, 1917-18 © KIK-IRPA, Brussel, A009317.

Anoniem, “Het Pand” klooster van de Dominicanen, Gent, 1917-18 © KIK-IRPA, Brussel, A009317.

Anoniem, de refter, Het Pand Gent, 1945 © KIK-IRPA, Brussel, B084598.

 

wwi-logos_1609

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s